Osoba która wymyśliła kolejkę była geniuszem. Niestety nie przewidziała zatorów.